Изпрати Картинка

Ще се радваме да изпратите картинка, на която всички посетители да могат да се посмеят.
(Имайте предвид, че вече има 14753 картинки, възможно е да се повторите с някой.)

Защита от СПАМ. Моля, напишете отговора на задачката:
A29         QQ4      
J O    I    T F   IW2
8TE   YRY   J A      
3 Q    H    3 T   UET
7ML         WX4      

Категория: