Изпрати Картинка

Ще се радваме да изпратите картинка, на която всички посетители да могат да се посмеят.
(Имайте предвид, че вече има 14732 картинки, възможно е да се повторите с някой.)

Защита от СПАМ. Моля, напишете отговора на задачката:
YN2         DGR      
  1    W    C C   DI3
WB3   YXA   P G      
  K    7    D B   DXU
R9Q         QU1      

Категория: