Изпрати Виц

Ще се радваме да изпратите виц, на който всички посетители да могат да се посмеят.
(Имайте предвид, че вече има 35709 вица, възможно е да се повторите с някой.)

Защита от СПАМ. Моля, напишете отговора на задачката:
1           FWD      
D T    U    I F   IM4
NG3   G3J   R M      
  L    H    6 9   BR5
  W         TD6      

Категория:
Текст на вица: