Изпрати Виц

Ще се радваме да изпратите виц, на който всички посетители да могат да се посмеят.
(Имайте предвид, че вече има 35628 вица, възможно е да се повторите с някой.)

Защита от СПАМ. Моля, напишете отговора на задачката:
RIR         QKB      
9      X    M     PQ4
UQT   9IR   XTP      
Q H    7      K   YIK
BQM         C9M      

Категория:
Текст на вица: