Изпрати Виц

Ще се радваме да изпратите виц, на който всички посетители да могат да се посмеят.
(Имайте предвид, че вече има 35552 вица, възможно е да се повторите с някой.)

Защита от СПАМ. Моля, напишете отговора на задачката:
G6H         G83      
F      A    L Q   EF5
1MK   WAX   WRL      
  L    H      G   SN9
XYT         MDI      

Категория:
Текст на вица: