Изпрати Виц

Ще се радваме да изпратите виц, на който всички посетители да могат да се посмеят.
(Имайте предвид, че вече има 35509 вица, възможно е да се повторите с някой.)

Защита от СПАМ. Моля, напишете отговора на задачката:
 F          25Q      
TC     L    D     TX9
 G    15Y   RX2      
 J     S      Q   A43
MUW         K5T      

Категория:
Текст на вица: