Изпрати Виц

Ще се радваме да изпратите виц, на който всички посетители да могат да се посмеят.
(Имайте предвид, че вече има 35669 вица, възможно е да се повторите с някой.)

Защита от СПАМ. Моля, напишете отговора на задачката:
DAC         M9D      
T      N    G     B87
F4U   Q9M   1W9      
B Q    8    Y L   NN9
1PU         LBE      

Категория:
Текст на вица: