Koй е казал, че 2 глави мислят по-добре от една?

Koй е казал, че 2 глави мислят по-добре от една?

Рейтинг:
Гласували: 124 Версия за отпечатване