Диалог между мъж(М) и жена(Ж):
Ж: Скъпи, не искаш ли да ми кажеш нещо?
М: ?
Ж: Помисли!
М" ??
Ж: Днес е 14-ти веруари!!!
М: А-а-а, утре в АВАНСА!!!