Звъни се на вратата. Непознат човек:
- Капе ли ви чешмата?
- Не...
- Иванови ли сте?
- Не, те заминаха преди три месеца от апартамента..
- Ей, какви хора! Викат водопроводчик, а самите те заминали!!!