- По какво си приличат Windows с презерватива?
- Никой не ги харесва, но мнозина ги използват.