Отива една баба в банката, тегли всички пари от сметката си и излиза. След пет минути се връща и отново вкарва всичко.
- Защо? - пита служителката.
- Аз само да ги преброя...