В училище.
- Марийке, напиши на дъската изречение с думата "девойка" и с думата "гора".
Марийка излиза и пише: "Девойката излезе от гората".
- Браво, Марийке, седни си. Иванчо, излез на дъската и направи това изречение отрицателно.
Иванчо излиза и пише: "Не излезе девойка от гората".
- Иванчо, това е неправилно! Трябва да го поправиш!
- Не може да се поправи, госпожо. Това е за цял живот.