Надписът на стената в подлеза казваше доста повече за Катя отколкото този на стената й във Фейсбук.