Разговор чрез SMS-и:
- Къде си?
- В ада.
- Като свършиш училище, ми се обади.