Надпис в школата за парашутисти:
"Уважаеми курсанти, изходът се намира на петия етаж!"