Истината е като прости**тката - всички я искат, но никой не я обича.