- Коя си ти?
- Спящата Красавица.
- А защо изглеждаш толкова ужасно?
- Не съм се наспала.