Ако една жена ви каже, че идва на среща с вас след пет-десет минути, да знаете, че в изречението няма тире.