Който се занимава със спорт, според статистиката, живее средно 5 години по-дълго, но пък прекарва 8 години от живота си в спорт.