По темата съдебна система премиерът нареди всички въпроси да се отнасят към арменския поп.