- Червената шапчица! - казал сивият вълк.
- Сиво палто от вълк! - възкликнала Червената шапчица.