В училище учих два чужди езика: английски и геометрия.