Знаете ли как може да забавлявате блондинка?
- Като напишете на един лист и от двете страни обърни листа!