Учителка по математика казва на класа:
- Намерете решението на задачата.
На задния чин се чува глас:
- Може ли да намерим вратата, за да излезем?