Ако тя не отговаряше на нуждите му - той знаеше три места, които да натисне - работещи всеки път.. Control, Alt и Delete.