Бог не е създал света сам. Чък Норис му е помагал.