Въпрос:
- Защо комарите не хапят адвокати?
- Защото не се канибали.