- Ще направиш ли най-после обяд?! От сутринта ходя гладен!
- Ми седни де...