Ангел в рая, ден след смъртта на Леми, отива и казва на Аллах:
- Аллах, свършиха ни девствениците!