Защо в Африка няма аптеки.
- Защото хапчета не може да се взимат на гладно.