Не познавам нито една девствена известна певица. Вероятно девствеността и известността са в противоречие.