Zamunda.net не работи. Ако до седмица не ни пуснат торентите, умира и последната причина младите хора да останем в България.