Зщо мухите не кацат на л*йната на алкохолиците?
- Защото на следващия ден страшно ги цепи главата!