Защо змиите никога не хапят тъщиге?
- Страх ги е да не се отровят!