- Колко български опозиционера са нужни, за да се смени крушката?
- Въпросът не е коректен: българската опозиция нищо не може да смени!