Такъв срам Хилъри Клинтън не знаеше даже от времето на Моника Люински.