Знаехте ли, че "Когнитивен дисонанс" на разбираем български език означава консонанс между двойки релевантни когниции?