В моя смартфон "Т9" е безжалостен - аз пиша "заплата", а той го поправя на "заплакал"...