След часове висене в държавна институция осъзнах, че единственото бързо нещо с участие на българин е слизане по стълбите на немското метро.