- Преди командировката поставих на жената пломба.
- Вие сте стоматолог?
- Не, митничар...