Ако искате да разтопите леда в отношенията, използвайте огнена вода.