- Колко кила си?
- 50 и кусур.
- Е, колко е тоя кусур?
- 40.