Две пръдни се срещат и едната пита:
- На къде си тръгнала?
- А, на където ме отвее вятъра.